help.ta.co.at
Menu
Index
  • Winsol

Winsol

Het programma Winsol maakt het verwerken en weergeven mogelijk van de door de datalogger opgeslagen meetwaardes.
 
Om de data van meerdere systemen cq. dataloggers te kunnen verwerken, kunnen in Winsol meerdere Klanten“ worden aangemaakt en gebruikt.